czwartek, 12 marca 2015

Zapraszamy na wernisaż Iwony Kulągowskiej "Fragmentaryczność rzeczywistości"


Serdecznie zapraszamy na najbliższą wystawę wspaniałej artystki Iwony Kulągowskiej. Wernisaż odbędzie się 16 marca o godzinie 18-tej w Galery of art w Częstochowie.


Wystawa nosi tytuł "Fragmentaryczność rzeczywistości" i opiewać będzie w prace malarskie, pastele oraz fotografie. Wszystkie wystawione dzieła są malarską interpretacją rzeczywistości, ujętej w różnych technikach plastycznych takich jak malarstwo olejne, pastel czy fotografia.

Fragmentaryczność rzeczywistości


Malarstwo i rysunek Iwony Kulagowskiej można podzielić na kilka cykli, które tworzą całość przemyśleń artystki. Myśl przewodnia, Pani Maryli Wolskiej: „… Myśl ludzka jest jak mucha – siada na wszystkim”, pracy dyplomowej stworzonej pod kierunkiem prof. Wiesława Garbolińskiego, wprowadza odbiorcę w kwestie dalszych, często metafizycznych rozważań. W zaprezentowanych pracach dostrzegalna jest technika, czyli olej, pastel oraz ołówek - którą malarka wykorzystuje, aby pokazać otaczającą nas rzeczywistość. Zarysowuje się widoczny podział na martwe natury- uformowane z iście holenderską precyzją z zaznaczonym światłocieniem, który zarysowuje sylwetkę postaci  lub nadaje fakturę materii. Ta ostatnia stanowi tło dla przedstawień owadów, często prezentowanych z ich przypisami atrybutami np.: cylinder dla modliszki, czy rondle dla pary niebieskich motyli. Owady mogą obrazować konkretnych ludzi, bądź ich sylwetki, sposób i ich podejście do życia.

Kolejne cykle prezentują wnętrze lub z zewnątrz fragmenty budynku- często tło tych przedstawień stanowi okno. Prezentowane OKNO posiada wiele znaczeń, może być potraktowane jako granica między tym co dzieje się na pierwszym planie, a tym co pokazuje się na drugim. Często prezentacje postaci ludzkich, ich zamazane, czasem nie dostrzegalne twarze, bądź akty kobiet – ukrywają lub wręcz pokazują odmienne odczucia np. zamyślenie  lub miłość , co się uczyniło, czy wyciszenie- odpoczynek.

W twórczości Iwony Kuligowskiej pojawia się wielość spojrzeń artystycznych. Nie tylko prezentowana jest różnorodna technika artystyczna, ale także kilka planów, a co się z tym wiąże i różnorodna czasoprzestrzeń, do której zapraszany jest odbiorca. Często ta czasoprzestrzeń a również „ fragmentaryczność” dostrzeżonej rzeczywistości wydobyta jest za pomocą silnych kontrastów . Czy wręcz mocnego zaznaczenia czernią , gdzie wzrok odbiorcy skupia się na jednym elemencie kompozycji. Zaobserwowana fragmentaryczność ma w szczególności pokazać wielowątkowość tej wyrysowanej podpatrzonej rzeczywistości, której każdy z planów żyje według odmiennego rytmu, innego czucia. 

Mgr Historii Sztuki
Irmina Dubaniowska- Kutek
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Polecany post

E-Magazyn Na tle sztuki 4/2015 (7)

Tym numerem rozpoczynamy drugi już rok obecności naszego pisma w sieci. Ukazuje się co kwartał i zawiera artykuły o sztuce, kulturze, stu...